Header
Header
Header
Header

เฟอร์ไลน์ 47 (F 47)

เป็นพันธุกรรมสองสายเกิดจากเฟอร์ไลน์ GGP ผสมเฟอร์ไลน์ 70.1 ทำให้มีจุดเด่น  สีตัวมีสีขาวมากกว่าสีดำ เมื่อเทียบกับเฟอร์ไลน์ 46 โตเร็ว กินอาหารน้อย จำนวนลูกดก ต้านทานโรค  แสดงอาการเป็นสัดเด่นชัด Continue reading “เฟอร์ไลน์ 47 (F47)” »

มิกซ์แมส(F 24)

เกิดจากพันธุกรรมระหว่าง แลนด์เรซกับยอร์คเชียร์ จะให้ลูกดก ต้านทานโรคดี แข็งแรง กินอาการเก่ง เลี้ยงง่าย โตเร็ว เชื่อง แสดงอาการเป็นสัดเด่นชัด โครงสร้างขาแข็งแรง Continue reading “มิกซ์แมส(F 24)” »

เฟอร์ไลท์ 93 (F 93)

เกิดจากพันธุกรรมระหว่างเฟอร์ไลท์GGP และแลนด์เรซลักษณะจะเป็นสีขาวและมีจุดดำบ้างเล็กน้อย จะให้การเจริญเติบโตเร็ว เลี้ยงลูกเก่ง กินน้อย เชื่อง มีความเป็นแม่สูง ต้านทานโรค

Continue reading “เฟอร์ไลน์ 93 (F 93)” »

เฟอร์ไลท์ 46 (F 46)

เป็นพันธุกรรมสองสายเกิดจากเฟอร์ไลท์ GGP ผสมเฟอร์ไลท์ 70 ทำให้มีจุดเด่น น้ำหนักแรกคลอดและน้ำหนักหย่านม โตเร็ว กินอาหารน้อย จำนวนลูกดก ต้านทานโรค Continue reading “เฟอร์ไลน์ 46 (F 46)” »