ผลิตภัณฑ์,ยา

สำหรับฟาร์มหมูแล้ว การเกิดโรคต่าง ๆ ในหมูนั้นย่อมเป็นปัญหากับทุกท่านไม่มากก็น้อย เช่น โรคท้องเสีย , โรคบิด,ข้ออักเสบ,เต้านมอักเสบ และโรคทางเดินหายใจ . เราจึงมีผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อชนิดผง ที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุที่กล่าวมาไว้ข้างต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้ ไม่ระคายเคืองต่อสัตว์ ไม่ตกค้าง  และ ออกฤทธิ์ได้นาน

นอกจากผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อชนิดผงแล้ว เรายังมี ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ ในน้ำดื่ม ABREUVAL ที่ช่วยให้น้ำที่นำมาใช้ในฟาร์มมีให้ความสะอาด ฆ่าเชื้อโรคในน้ำดื่ม สัตว์ดื่มน้ำได้มากขึ้น กินอาหารได้มากขึ้น ระบบย่อยอาหารแข็งแรง ป่วยน้อยลง ไม่ท้องเสีย พื้นกรงสะอาด สุขอนามัยในโรงเรือนดี

ท่านสามารถดูรายละเอียดของผลิตภัณฑ์นี่ได้ที่ด้านล่างนี้

 

ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อชนิดผง

 

ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อชนิดผง

ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อชนิดผง
-ไม่ระคายเคืองต่อสัตว์
-ไม่ตกค้าง
-ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
-ฆ่าเชื้อไวรัส
-ฆ่าเชื้อรา
-ฆ่าตัวอ่อนแมลงวัน
-กำจัดปรสิต และไข่พยาธิ
-ออกฤทธิ์ได้นาน
-ดูดกลิ่นแอมโมเนีย
-ดูดความชื้น
ประโยชน์ของ ดีแก๊ส
-ใช้รักษาสุขลักษณะภายในโรงเรือนเพื่อลดอัตราการเกิดโรค
-มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของโรคท้องเสีย,โรคบิด,ข้ออักเสบ,เต้านมอักเสบ,ฝีหนอง,โรคทางเดินหายใจ
-สามารถลดความชื้น(ดูดน้ำได้4เท่าของน้ำหนัก)
-ลดแอมโมเนียและก๊าซพิษซึ่งทำให้เกิดการระคายเคือง ต่อเยื่อเมือก ทำให้สัตว์มีความต้านทานต่อโรคลดลง
-ปรับสภาวะให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิต และเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของสัตว์
-ดีแก๊สสามารถใช้ได้ขณะที่มีสัตว์อยู่ในคอก
1 ทำคลอด
2 ผสมอาหาร 5กกต่อ 1ตัน
ช่วยจับเเอมโมเนีย ไม่ก่อแก๊สมีเทน ที่เปงสาเหตุหมูป่วย
3 ดับกลิ่น ที่มูล
4 จับสารพิษ ที่ตกค้างได้หลายอย่าง
5 กำจัดแหล่งเพาะพันแมลง แมลงวันจะไม่ไข่
6 คุณภาพน้ำจะใส เหมือนแกว่งสารส้ม
7 ร่างกายหมูจะดูดซึมสารอาหารมากขึ้น ทำให้ประหยัดอาหาร
บริษัทขาย
ดีแก๊ส กก.ละ 60 บาท
ดีแก๊ส วี กก.ละ 65 บาท เพิ่มวิตามิน
ดีแก๊ส ไอ กก.ละ 68 บาท เพิ่มยาถ่ายพยาธิ
แบ่งให้ลูกค้าเฟอร์ฟาร์มใช้กัน
1 ถุงมี25โล ซื้อ 1 แถม1(สำหรับลูกค้าเฟอร์ฟาร์ม)
ส่วนค่าจัดส่ง กก.ละ 12-18 บาทแล้วแต่พื้นที่ครับ

 

ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ ในน้ำดื่ม ABREUVAL

ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ ในน้ำดื่ม ABREUVAL
น้ำดื่มที่นำมาใช้จากภายนอกฟาร์มปนเปื้อนด้วยจุลินทรีย์ ก่อโรคมากมายเช่น โรคท้องเสีย
น้ำดื่มที่ใช้เลี้ยงสัตว์จึงมีผลอย่างมากต่อปัญหาสุขภาพสัตว์ในฟาร์ม
คลอรีนถูกห้ามใช้ในฟาร์มเพื่อส่งออก
ออกฤทธิ์ทำลายชั้น ไบโอฟิล์มอย่างรวดเร็ว ได้ยาวนาน
การใช้ 1 เม็ด ต่อน้ำ 1000 ลิตร
ออกฤทธิ์ได้ยาวนาน 40 วัน
สัตว์ดื่มน้ำได้มากขึ้น กินอาหารได้มากขึ้น
ระบบย่อยอาหารแข็งแรง ป่วยน้อยลง
ไม่ท้องเสีย พื้นกรงสะอาด สุขอนามัยในโรงเรือนดี
-ควบคุมปริมาณยาได้
-ลดการใช้ยา
-ใช้ง่าย หยิบจับสะดวก
-ง่ายในการเก็บรักษาและขนย้าย
เม็ดละ 90 บาท
คลอรีนเป็นยาฆ่าเชื้อในน้ำดื่มนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย
แต่คลอรีนมีข้อเสียหลายๆอย่าง
-คลอรีนมีกลิ่นแรง ทำให้สัตว์ในฟาร์มที่ช่วงต้นของระบบท่อน้ำไม่อยากดื่มน้ำ
-คลอรีนถูกห้ามใช้ในฟาร์มเพื่อส่งออก
-คลอรีนไม่สามารถทำลายชั้น ไบโอฟิล์ม จะเสื่อมสภาพได้จากไบโอฟิล์มที่อยู่ในน้ำ
-คลอรีนจะไม่คงตัวและจะค่อยๆเสื่อมสถาพไปเรื่อยๆเมื่อถึงระยะท้ายของระบบท่อน้ำ
เม็ดละ 90 บาท