เฟอร์ไลน์ 47 (F47)

March 24th, 2011 | Posted by Ferfarm in แม่พันธุ์สุกรสองสาย

เฟอร์ไลน์ 47 (F 47)

เฟอร์ไลน์ 47 (F 47)

เป็นพันธุกรรมสองสายเกิดจากเฟอร์ไลน์ GGP ผสมเฟอร์ไลน์ 70.1 ทำให้มีจุดเด่น  สีตัวมีสีขาวมากกว่าสีดำ เมื่อเทียบกับเฟอร์ไลน์ 46 โตเร็ว กินอาหารน้อย จำนวนลูกดก ต้านทานโรค  แสดงอาการเป็นสัดเด่นชัด

เฟอร์ไลน์ 47 (F47)

เฟอร์ไลน์ 47 (F47)

ความสมบูรณ์พันธุ์เร็วอยู่ระหว่าง 18-21 วัน หนังบาง ขนน้อย  ให้น้ำนมมาก หย่านมที่ 18 วัน อัตราการแลกเนื้อ 1.7 เพื่อผลิตสุกรขุน เมื่อผสมกับ F 63 จะได้ลูกสุกรขุนมีสีขาวมากกว่าดำ

เฟอร์ไลน์ 47 (F47)

เฟอร์ไลน์ 47 (F47)

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.