โรคข้อบวมในลูกสุกร

โรคนี้พบว่าเป็นมากในลูกสุกรที่มีการตัดสายสะดือไม่สะอาด
สาเหตุและอาการของโรค
เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งเชื้อโรคตัวนี้จะเข้าสู่ร่างกายลูกสุกรโดยทางบาดแผลเช่น
ที่สะดือ หรือการฉีดยา เป็นต้น อาการที่พบได้ในลูกสุกรป่วยคือข้ออักเสบเป็นหนอง

การป้องกัน
โรคข้อบวมในลูกสุกรสามารถป้องกันได้โดย
1. มีการตัดสายสะดือหรือใช้เข็มฉีดยาที่สะอาด
2. มีการสุขาภิบาลที่ดี
3. มีการจัดการเลี้ยงดูที่สะอาด
การรักษา
โรคข้อบวมในลูกสุกรเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ยาที่จะใช้รักษาได้ได้แก่ ยาปฏิชีวนะ เช่น
ยากลุ่มเพ็นนิซิลินหรือยากลุ่มเตตร้าไซคลิน เป็นต้น