โรคเอนซูติกนิวโมเนีย

โรคติดเชื้อทางระบบหายใจที่เกิดจากเชื้อมายโคพลาสม่า
โรคนี้มักพบว่าเป็นโรคแทรกเมื่อร่างกายสุกรอ่อนแอหรือป่วยด้วยโรคอื่นๆ
สาเหตุและอาการของโรค
เกิดจากเชื้อมายโคพลาสม่า ซึ่งเชื้อโรคตัวนี้จะเข้าสู่ร่างกายสุกรได้โดยทางการหายใจอาการป่วยของโรคนี้ที่พบได้คือ ไอลึก หายใจลําบาก ไม่กินอาหาร มีอาการไข้สูงถึง 105-107 องศาฟาเรนไฮต์
การป้องกัน
โรคติดเชื้อทางระบบหายใจที่เกิดจากเชื้อมายโคพลาสม่า
1. มีการจัดการเลี้ยงดูและอาหารที่ดี
2. มีการสุขาภิบาลที่ดี
3. อย่าเลี้ยงสุกรมากตัวต่อคอก
การรักษา
โรคนี้เกิดจากเชื้อมายโคพลาสม่า ยาที่จะใช้รักษาได้ได้แก่ ยาปฏิชีวนะ เช่น ยาไทโล
ซิน หรือยาลินโคมัยซิน หรือยากลุ่มสังเคราะห์