YORK SHIRE

March 24th, 2011 | Posted by Ferfarm in สุกรพันธุ์แท้ - (Comments Off on YORK SHIRE)

ยอร์คเชียร์ (YORK SHIRE)
YORK SHIRE

YORK SHIRE

เป็นพันธุกรรมแท้พัฒนาจากลาร์จไวท์สายอเมริกา มีการถ่ายทอดลูกดี เปอร์เซ็นต์เนื้อแดงสูง โครงสร้างใหญ่ ขาแข็งแรง ใช้ผสมเพื่อเกิดเป็นสองสายให้กล้ามเนื้อในการถ่ายทอดไปยังหมูขุนได้ดี

YORK SHIRE

Continue reading “YORK SHIRE” »

LANDRACE

March 24th, 2011 | Posted by Ferfarm in สุกรพันธุ์แท้ - (Comments Off on LANDRACE)

แลนด์เรซ (LANDRACE)

แลนด์เรซ GGP

พัฒนามาจากสายอังกฤษ มีความเป็นแม่สูง ลำตัวยาว เพิ่มปริมาณน้ำนมให้เพียงพอต่อจำนวนลูกดกมาก โดยเฉลี่ย 14-18 ตัว โครงสร้างใหญ่ ขาแข็งแรง กระดูกเชิงกรานกว้าง ปีกมดลูกยาว เพื่อรองรับการฝังไข่ได้มากขึ้น

LANDRACE

มีความต้านทานโรคดี เลี้ยงง่าย โตเร็ว เชื่อง กินอาหารเก่ง เมื่อนำมาผสมกับยอร์คเชียร์เพื่อผลิตสองสาย จะให้ลูกดกมากเมื่อเทียบกับหมูพันธุ์ทั่วไปอัตราการเจริญเติบโตอยู่ระหว่าง 1000-1200 กรัม

LANDRACE

Continue reading “LANDRACE” »

FERLINE 70

March 24th, 2011 | Posted by Ferfarm in สุกรพันธุ์แท้ - (Comments Off on FERLINE 70)

เฟอร์ไลท์ 70(F70)

FERLINE 70

เป็นพันธุกรรมทำให้เป็นหมูสองสายเกิดจากพันธุกรรมแท้ แก้ปัญหาเลือดชิดถ่ายทอดการเจริญเติบโตและส่งผลให้คุณภาพซากในหมูขุนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการมีชีวิตแรกคลอดและจำนวนลูกต่อครอก

FERLINE 70

ในสองสาย(F 46) ช่วยลดปริมาณการกินอาหารของแม่พันธุ์ F46 ในขณะอุ้มท้องได้ครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับแม่พันธุ์สองสายโดยทั่วไป มีภูมิต้านทานสูง กินอาหารเก่ง เลี้ยงง่ายทำให้ต้นทุนต่ำ ลูกโตสม่ำเสมอ

FERLINE 70

Continue reading “FERLINE 70” »

FERLINE GGP

March 24th, 2011 | Posted by Ferfarm in สุกรพันธุ์แท้ - (Comments Off on FERLINE GGP)

FERLINE GGP

FERLINE GGP

เกิดจากพันธุกรรมหลายสายพันธุ์เพื่อหาจุดเด่นอย่างลงตัวคุณภาพซาก สีเนื้อมีการปรับปรุงปริมาณไขมันแทรกในเนื้อทนต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ลูกดก น้ำหนักหย่านม การโตเลี้ยงลูกเก่ง

FERLINE GGP

เต้านมสวยน้ำนมมากแสดงอากาศเป็นสัดเด่นชัด กระดูกและ ศีรษะเล็ก ไขมันบาง เลี้ยงง่าย โตเร็ว ถ่ายทอดพันธุกรรมเด่นชัดการกินน้อยหย่านมเร็ว เชื่องเลี้ยงลูกเก่งอัตราการเจริญเติบโตอยู่ระหว่าง 900-1000 กรัม เพื่อเป็นต้นแบบผสมเฟอร์ไลท์ 70 เป็นสองสาย สันหลังกว้าง

FERLINE GGP

Continue reading “FERLINE GGP” »