เฟอร์ไลน์ 46 (F 46)

March 24th, 2011 | Posted by Ferfarm in แม่พันธุ์สุกรสองสาย

เฟอร์ไลท์ 46 (F 46)

เฟอร์ไลน์ 46 (F 46)

เป็นพันธุกรรมสองสายเกิดจากเฟอร์ไลท์ GGP ผสมเฟอร์ไลท์ 70 ทำให้มีจุดเด่น น้ำหนักแรกคลอดและน้ำหนักหย่านม โตเร็ว กินอาหารน้อย จำนวนลูกดก ต้านทานโรค แสดงอาการเป็นสัดเด่นชัด ความสมบูรณ์พันธุ์เร็วอยู่ระหว่าง 18-21 วัน หนังบาง ขนน้อย พื้นที่หน้าตัดกว้างอยู่ระหว่าง 45-50 ให้น้ำนมมาก หย่านมที่ 18 วัน เพื่อผลิตสุกรขุน เมื่อผสมกับ F 63 จะให้คุณภาพซาก 58.4 เปอร์เซ็นต์ ไขมันบางอยู่ระหว่าง 8-13 mm

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.