เฟอร์ไลน์ 47 (F47)

March 24th, 2011 | Posted by Ferfarm in แม่พันธุ์สุกรสองสาย - (Comments Off on เฟอร์ไลน์ 47 (F47))

เฟอร์ไลน์ 47 (F 47)

เฟอร์ไลน์ 47 (F 47)

เป็นพันธุกรรมสองสายเกิดจากเฟอร์ไลน์ GGP ผสมเฟอร์ไลน์ 70.1 ทำให้มีจุดเด่น  สีตัวมีสีขาวมากกว่าสีดำ เมื่อเทียบกับเฟอร์ไลน์ 46 โตเร็ว กินอาหารน้อย จำนวนลูกดก ต้านทานโรค  แสดงอาการเป็นสัดเด่นชัด

เฟอร์ไลน์ 47 (F47)

เฟอร์ไลน์ 47 (F47)

ความสมบูรณ์พันธุ์เร็วอยู่ระหว่าง 18-21 วัน หนังบาง ขนน้อย  ให้น้ำนมมาก หย่านมที่ 18 วัน อัตราการแลกเนื้อ 1.7 เพื่อผลิตสุกรขุน เมื่อผสมกับ F 63 จะได้ลูกสุกรขุนมีสีขาวมากกว่าดำ

เฟอร์ไลน์ 47 (F47)

เฟอร์ไลน์ 47 (F47)

Continue reading “เฟอร์ไลน์ 47 (F47)” »

มิกซ์แมส(F 24)

March 24th, 2011 | Posted by Ferfarm in แม่พันธุ์สุกรสองสาย - (Comments Off on มิกซ์แมส(F 24))

มิกซ์แมส(F 24)

มิกซ์แมส(F 24)

เกิดจากพันธุกรรมระหว่าง แลนด์เรซกับยอร์คเชียร์ จะให้ลูกดก ต้านทานโรคดี แข็งแรง กินอาการเก่ง เลี้ยงง่าย โตเร็ว เชื่อง แสดงอาการเป็นสัดเด่นชัด โครงสร้างขาแข็งแรง Continue reading “มิกซ์แมส(F 24)” »

เฟอร์ไลน์ 93 (F 93)

March 24th, 2011 | Posted by Ferfarm in แม่พันธุ์สุกรสองสาย - (Comments Off on เฟอร์ไลน์ 93 (F 93))

เฟอร์ไลท์ 93 (F 93)

เฟอร์ไลน์ 93 (F 93)

 

เกิดจากพันธุกรรมระหว่างเฟอร์ไลท์GGP และแลนด์เรซลักษณะจะเป็นสีขาวและมีจุดดำบ้างเล็กน้อย จะให้การเจริญเติบโตเร็ว เลี้ยงลูกเก่ง กินน้อย เชื่อง มีความเป็นแม่สูง ต้านทานโรค

Continue reading “เฟอร์ไลน์ 93 (F 93)” »

เฟอร์ไลน์ 46 (F 46)

March 24th, 2011 | Posted by Ferfarm in แม่พันธุ์สุกรสองสาย - (Comments Off on เฟอร์ไลน์ 46 (F 46))

เฟอร์ไลท์ 46 (F 46)

เฟอร์ไลน์ 46 (F 46)

เป็นพันธุกรรมสองสายเกิดจากเฟอร์ไลท์ GGP ผสมเฟอร์ไลท์ 70 ทำให้มีจุดเด่น น้ำหนักแรกคลอดและน้ำหนักหย่านม โตเร็ว กินอาหารน้อย จำนวนลูกดก ต้านทานโรค Continue reading “เฟอร์ไลน์ 46 (F 46)” »